Over ons

Ons bedrijf bestaat in de huidige situatie sinds 2008. Voorheen was het ouderlijke bedrijf een
traditioneel gemengd bedrijf met akkerbouw en melkveehouderij. In 2008 hebben wij het ouderlijk bedrijf overgenomen. De akkerbouw- en melkveehouderijtak zijn gestaakt; hierdoor kwam er ruimte voor het opzetten van jongvee-opfok en de schapenhouderij werd uitgebreid tot zo’n 300 schapen. In de loop der jaren hebben er verschillende veranderingen plaatsgevonden op het bedrijf; in het jaar van de overname 2008 is er een weegbrug aangelegd. Inmiddels weten vele vrachtwagenchauffeurs de weg te vinden naar de weegbrug voor het wegen van hun lading en waar de koffie altijd klaar staat. De weegbrug is ondertussen de rode draad in ons bedrijf geworden waar ook de fouragehandel en de op- en overslag aan gerelateerd is.

De verschillende takken van ons bedrijf zorgen voor veel variatie gedurende het jaar: In het voorjaar laten wij ca. 300 schapen aflammeren; zodra het weer het toelaat worden de schapen
met lammeren naar de zeedijk nabij Zwarte Haan gebracht waar de dieren gedurende de zomerperiode op de zeedijken weiden.


Als de temperaturen aan het einde van de lammerperiode oplopen beginnen de loonwerkkriebels ook weer op te spelen: de eerste snede gras kan worden gemaaid, er kan worden gewierst en de
eerste balen kunnen worden geperst. In de zomer zorgen wij voor de graan op- en overslag. Het graan wat wordt geoogst, wordt door de akkerbouwers bij ons gewogen en opgeslagen, en even later weer met vrachtwagens afgevoerd. Naast de graan op- en overslag zijn wij ’s zomers druk bezig met het winnen van stro en graszaadhooi voor de verkoop. Wij kopen het stro van akkerbouwers in de regio en verwerken het stro zelf zodat

wij een goede kwaliteit kunnen garanderen. Voor het persen van kleine pakjes maken wij gebruik van een Arcusin B14 bundelaar, deze bundelaar bespaart veel tijd en mankracht.


Als het graan is geoogst en het stro binnen is gehaald wordt het tijd voor de najaarswerkzaamheden; de percelen waar aardappels op zijn verbouwd worden gekilverd en ingezaaid met graszaad, de
greppels kunnen worden gefreesd en de hekkelgiek wordt aan de midikraan gezet. En zo rollen we hekkelend de herfst in.


In deze periode loopt ook het weideseizoen van de paarden ten einde; de ingeschaarde paarden gaan terug naar de eigenaren en de paarden welke we in opfok hebben komen binnen in de stal voor de winterperiode.

Als aan het einde van de herfst alle werk op het land is gedaan, komen de machines in de ‘winterstalling”. Wel worden ze eerst nog grondig nagekeken, zodat we het volgende jaar weer volop
kunnen draaien.